1. Joan Renau

Històries de Corbera | Can Margarit (publicat a Trobar-ho Tot l'any 2010)

És una de les anomenades "masies de l'Avall", i, junt amb d'altres, van ser nuclis estratègics en el camí d'accés a Corbera per la vessant de Sant Andreu de la Barca.

Està documentada oficialment a la Concòrdia de l'any 1.576, si bé la referència del cognom Margarit, nissaga corberenca de les més antigues, data del 12 de setembre de 1.639, amb motiu dels capítols matrimonials de Miquel Margarit, fill de Miquel i Joana, i Caterina, la filla de Jaume Pascual, pagès de Sant Pere de Gelida.

Es fa palès històricament de la importància dels Margarit, ja que els mateixos eren propietaris, en un temps en que la majoria no passava del peonatge o, com a màxim, de masovers.

El 3 d'octubre de 1.662, l'esmentat Miquel Margarit, lloga una casa a Joan Prats a canvi de cedir part de la seva producció agrària. El pacte queda establert de la següent manera: en Joan Prats haurà de lliurar la sisena part del gra i un terç del vi, a més de la meitat de les nous, el terç de les figues i cinc lliures per tota la fruita de l'indret conegut per la "vinya vella". Però no s'acaba aquí el delme a satisfer, ja que s'esmenta també la producció d'aglans, palla, ous i gallines que han de lliurar al Senyor Baró de Corbera, per altra part bon amic dels Margarit.

L'any 1.800, l'avi Pau Bargalló i Olivé, a l'edat de 9 anys, arribava a Can Margarit. Aquesta nissaga va residir fins al final de l'heretat. L'esmentat personatge va construir el casal de Can Xorra. Un dels seus fills, en Joan, es va casar amb Rosa Roig i Aregall, que venia del Mas d'en Carmona de Castellví de Rosanes.

L'origen de Can Margarit sembla que es produeix per una separació de la finca de Can Moriscot i al pas del temps fou adquirida per Manel Oms, descendent de Can Oller de la Muntanya.

Més tard passà al Sr. Fontanet i, desprès d'un abandonament inexplicable, va ser enderrocada en una fosca nit, sense cap crit d'enyorança ni cap mena de vergonya, per uns quants que no van saber respectar la nostra història local.

Avui, en el mateix lloc, s'aixeca l'Institut Can Margarit. Per la família Bargalló aquest nom és un reconeixement als seus avantpassats i el record de les generacions que van jugar en aquella era que avui és el pati d'una escola.

Text · Joan Renau i Turbau
Fotos · l'Abans i Trobar-ho Tot

Tornar a la pàgina principal

Història | Relació d'articles publicats de Joan Renau