1. Joan Renau

Històries de Corbera | Can Llopard (publicat a Trobar-ho Tot l'any 2009)

Aquesta masia es pot classificar, en termes generals, com a integrant de l'indret conegut com "Les masies de l'Avall", que formen Can Baiona, Can Margarit, Can Coll, Can Moriscot, Cal Faci, Cal Coix, Can Vendrell, Can Canonge, Can Monmany de Mas Passoles, Can Deu, antigament Can Roig de l'Avall i Can Palet.

L'antiguitat de Can Llopard és notòria, segle XVI, i la seva importància ve donada per les terres que administrava, els sembrats que conreava i el gran nombre de bestiar que pasturava pels seus dominis.

El primer propietari documentat és en Joan Canals, nat a Corbera l'any 1.602. La seva hereva fou Elisabet Canals, s'esposà amb Miquel Llopard, iniciant amb aquest fet la nissaga que va continuar la propietat de l'heretat, sota aquest cognom, fins l'any 1.857. Aleshores, i per la manca d'hereus masculins, la propietat va passar a ser governada per els Romegosa de Begues. El primer d'aquesta nova nissaga fou Climent Romegosa i Forest. Amb les noces d'Antònia Romegosa i Mestre amb Salvador Mas de les Valls i Munné, la propietat passà a la filla d'ambdós, Maria Mas de les Valls i Romegosa, pubilla de Can Llopard de Corbera, Can Romegosa de Begues i del patrimoni dels Mas de les Valls, amb el de Can Grau del Coll. L'esmentada pubilla es va casar l'any 1.940 amb un militar que va arribar a Begues amb les tropes nacionals l´any 1.939, de nom César Iglesias Fernández, nascut a Rivadavia i que va arribar a ser alcalde d´aquesta població del Baix Llobregat entre 1.944 i 1.947. D'aquest matrimoni nasqueren quatre fills que són els hereus de Can Llopard de Corbera.

Amb el sol esment d'aquests noms i cognoms es pot fer història, però aquesta es fonamenta amb vivències dels diferents i successius hereus, com pot ser el cas de l'Antic Llopard, nat a Corbera l'any 1.645, que desprès de casar-se amb Madrona Olivilla, va ser elegit, pel Baró de Corbera, com a Batlle del seu Castell.

L'aportació humana dels Llopard no acabà a l'àmbit rural, ja que, documentat a l'Arxiu Diocesà de Barcelona, hi figura el prevere del Bisbat, de nom Josep Llopard. L'any 1.714 el Rei Felip V, va demanar a la Baronia de Corbera, una recapta per mantenir la guerra contra la ciutat de Barcelona. Els Barons van traspassar la responsabilitat i el càrrec als corberencs. Damunt dels mateixos, l'amenaça, en cas d'incompliment, de cremar totes les propietats. Aleshores en Josep Llopard i Amat va assumir tota la despesa i d'aquesta manera va salvar de la destrucció les masies de Corbera de Llobregat. Els Llopard i la seva hisenda van entrar a la nostra història local.

Text · Joan Renau i Turbau
Fotos · Ramon Rovira

Tornar a la pàgina principal

Història | Relació d'articles publicats de Joan Renau

  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008