logo trobar-ho tot

Informació | vila de Cervelló

 1. Ajuntament de Cervelló
  Major, 146 · 148
  www.cervello.cat
  93 660 00 70
 2. Jutjat de Pau


  93 660 06 75
 3. Ràdio Cervelló
  107.4 FM

  93 684 13 53
 4. Recaptació ORGT
  Resclosa, 27 · 29

  93 472 91 07
 5. Registre Civil


  93 660 00 70
 6. Serveis Socials
  Santa Anna s/n

  93 660 00 70
 7. Serveis Tècnics
  municipals

  93 660 00 70

Informació | serveis municipals

 1. Biblioteca municipal
  c.Santa Anna s/n

  93 660 11 98
 2. Casal de la Gent Gran


  93 660 16 15
 3. Centre Cívic l'Ateneu


  93 660 12 12
 4. Complex Esportiu
  Ceraqua

  93 660 08 40

Informació | calendari del contribuent any 2019

 1. Impost sobre Activitats
  Econòmiques (IAE)


  no domiciliats del 19/09 al 19/11
  domiciliats 04/11
 2. Impost sobre béns immobles
  rústics


  no domiciliats del 05/09 al 05/11
  domiciliats 04/11
 3. Impost sobre béns immobles
  rústics construïts


  no domiciliats del 05/09 al 05/11
  domiciliats 04/11
 4. Impost sobre béns immobles
  urbans (IBI)

  no domiciliats del 02/05 al 02/07
  domiciliats 4 fraccions
  02/05 · 01/07 · 01/10 · 02/12
 5. Impost vehicles de
  tracció mecànica


  no domiciliats del 21/03 al 22/05
  domiciliats 01/04
 6. Taxa per entrada de
  vehicles · guals


  no domiciliats del 02/05 al 02/07
  domiciliats 01/07
 7. Taxa per gestió de residus
  comercials

  no domiciliats del 02/05 al 02/07
  domiciliats 4 fraccions
  02/05 · 01/07 · 01/10 · 02/12
 8. Taxa per gestió de residus
  domèstics

  no domiciliats del 02/05 al 02/07
  domiciliats 4 fraccions
  02/05 · 01/07 · 01/10 · 02/12
 9. Taxa per servei de
  clavegueram


  no domiciliats del 02/05 al 02/07
  domiciliats 01/07

Informació | deixalleria, reciclatge i estris vells

Deixalleria
93 660 39 85
Torrent d'en Mascaró, 2 · Sector Grab

Horari de la deixalleria

Matins de dimarts i dissabte de 9 a 13 h
Tardes de dimecres a dissabte de 16 a 19 h
De juny a setembre als matins mateix horari, tardes de dimecres a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i dilluns tancat.

Per recollides domiciliàries cal trucar amb antelació a l'Ajuntament 93 660 00 70

La recollida de mobles i estris vells es fa els dilluns

La recollida de restes d'esporga es fa els dimarts (en feixos amb un màxim de 4 per servei)

Informació | ensenyament públic

 1. Escola Bressol municipal
  Pota-Roges

  93 660 04 51
 2. Escola Nova


  93 660 02 57
 3. Escola Santa Maria
  de Cervelló

  93 660 05 99
 4. Institut de Cervelló


  93 684 29 48
 5. Institut Vall d'Arús
  Vallirana

  93 683 33 07

Informació | altres serveis

 1. Sorea


  900 304 070
 2. Oficina de correus


  93 660 27 47
 3. Creu Roja


  93 660 19 18
 4. Parròquia
  de Sant Esteve

  93 660 04 34

Informació | serveis funeraris · tanatoris · cementiris

 1. Àltima Serveis
  Funeraris

  900 230 238
 2. Tanatori


  93 652 60 20

Informació | activitats més importants

Març
Carnaval infantil · dia 2
Rua de Carnaval · dia 9
Setmana de les dones · del 8 al 16
Maig
Aplec de Sant Ponç · dia 12
Fira de Cervelló · dies 18 i 19
Juliol
Festa Major · del 26 al 28
Setembre
Trobada de Puntaires · dia 21
Aplec de Santa Maria · dia 22
Desembre
Fira de Nadal · dia 1
 1. Cervelló
  història · informació · planells
 2. Corbera de Llobregat
  història · informació · planells
 3. la Palma de Cervelló
  història · informació · planells
 4. Pallejà i Fontpineda
  història · informació · planells
 5. Vallirana
  història · informació · planells