logo trobar-ho tot

Informació | vila de Cervelló

 1. Ajuntament de Cervelló
  Major, 146 · 148
  www.cervello.cat
  93 660 00 70
 2. Jutjat de Pau


  93 660 06 75
 3. Ràdio Cervelló
  107.4 FM

  93 684 13 53
 4. Recaptació ORGT
  Resclosa, 27 · 29

  93 202 98 01
 5. Registre Civil


  93 660 00 70
 6. Serveis Socials
  Santa Anna s/n

  93 660 00 70
 7. Serveis Tècnics
  municipals

  93 660 00 70

Informació | serveis municipals

 1. Biblioteca municipal
  c.Santa Anna s/n

  93 660 11 98
 2. Casal de la Gent Gran


  93 660 16 15
 3. Centre Cívic l'Ateneu


  93 660 12 12
 4. Complex Esportiu
  Ceraqua

  93 660 08 40

Informació | calendari del contribuent any 2018

 1. Impost sobre Activitats
  Econòmiques (IAE)


  no domiciliats del 17/09 al 19/11
  domiciliats 02/11
 2. Impost sobre béns immobles
  rústics


  no domiciliats del 03/09 al 05/11
  domiciliats 02/11
 3. Impost sobre béns immobles
  rústics construïts


  no domiciliats del 03/09 al 05/11
  domiciliats 02/11
 4. Impost sobre béns immobles
  urbans (IBI)

  no domiciliats del 02/05 al 05/07
  domiciliats 4 fraccions
  02/05 · 02/07 · 01/10 · 03/12
 5. Impost vehicles de
  tracció mecànica


  no domiciliats del 21/03 al 22/05
  domiciliats 03/04
 6. Taxa per entrada de
  vehicles · guals


  no domiciliats del 02/05 al 05/07
  domiciliats 02/07
 7. Taxa per gestió de residus
  comercials

  no domiciliats del 02/05 al 05/07
  domiciliats 4 fraccions
  02/05 · 02/07 · 01/10 · 03/12
 8. Taxa per gestió de residus
  domèstics

  no domiciliats del 02/05 al 05/07
  domiciliats 4 fraccions
  02/05 · 02/07 · 01/10 · 03/12
 9. Taxa per servei de
  clavegueram


  no domiciliats del 02/05 al 05/07
  domiciliats 02/07

Informació | deixalleria, reciclatge i estris vells

Deixalleria
93 660 39 85
Torrent d'en Mascaró, 2 · Sector Grab

Horari de la deixalleria

Matins de dimarts i dissabte de 9 a 13 h
Tardes de dimecres a dissabte de 16 a 19 h
De juny a setembre als matins mateix horari, tardes de dimecres a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i dilluns tancat.

Per recollides domiciliàries cal trucar amb antelació a l'Ajuntament 93 660 00 70

La recollida de mobles i estris vells es fa els dilluns

La recollida de restes d'esporga es fa els dimarts (en feixos amb un màxim de 4 per servei)

Informació | ensenyament públic

 1. Escola Bressol municipal
  Pl.del Mestre

  93 660 04 51
 2. Escola Nova


  93 660 02 57
 3. Escola Santa Maria
  de Cervelló

  93 660 05 99
 4. Institut de Cervelló


  93 684 29 48
 5. Institut Vall d'Arús
  Vallirana

  93 683 33 07

Informació | altres serveis

 1. Sorea


  900 304 070
 2. Oficina de correus


  93 660 27 47
 3. Creu Roja


  93 660 19 18
 4. Parròquia
  de Sant Esteve

  93 660 04 34

Informació | serveis funeraris · tanatoris · cementiris

 1. Àltima Serveis
  Funeraris

  900 230 238
 2. Tanatori


  93 652 60 20

Informació | activitats més importants

Febrer
Carnaval infantil · dia 10
Rua de Carnaval · dia 17
Març
Setmana de les dones · del 8 a l'11
Maig
Aplec de Sant Ponç · dia 13
Fira de Cervelló · dies 19 i 20
Juliol · Agost
Festa Major · 27 de juliol a 3 d'agost
Setembre
Trobada de Puntaires · dia 15
Aplec de Santa Maria · dia 16
Desembre
Fira de Nadal · dia 16
 1. Cervelló
  història · informació · planells
 2. Corbera de Llobregat
  història · informació · planells
 3. la Palma de Cervelló
  història · informació · planells
 4. Pallejà i Fontpineda
  història · informació · planells
 5. Vallirana
  història · informació · planells