logo trobar-ho tot

Informació | ajuntament de Corbera

 1. Ajuntament de Corbera
  La Pau, 5
  www.corberadellobregat.cat
  93 650 02 11
 2. Àrea de
  Desenvolupament Econòmic
  La Pau, 5
  93 650 02 11
 3. Àrea
  d'Esports i Joventut

  93 688 07 85
 4. Àrea de
  Polítiques d'Igualtat

  93 517 58 78
 5. Àrea de
  Benestar Social i Gent Gran

  93 650 02 11
 6. Jutjat de Pau


  93 688 21 40
 7. ORGT recaptació
  Av. Catalunya, 4

  93 472 91 85
 8. Servei Local de Català


  93 650 02 11
 9. Servei d'orientació i
  acompanyament laboral
  i formatiu (SOAL)
  93 650 02 11

Informació | serveis municipals

 1. Biblioteca municipal
  "Can Baró"

  93 688 08 72
 2. Casal de la Gent Gran
  "Les Magnòlies"

  93 650 17 06
 3. Pavelló municipal
  matins de dilluns a divendres
  tardes de dijous

  93 688 07 85
 4. Piscina municipal
  de juny a agost

  93 688 02 46
 5. Ràdio Corbera 107 fm


  93 650 23 43

Informació | calendari del contribuent 2019

 1. Impost vehicles de
  tracció mecànica


  no domiciliats del 01/03 al 02/05
  domiciliats 02/05
 2. Taxa per gestió de residus
  domèstics

  no domiciliats del 02/05 al 02/07
  domiciliats 4 fraccions
  02/05 · 01/07 · 02/09 · 04/11
 3. Taxa per entrada
  de vehicles

  no domiciliats del 02/05 al 02/07
  domiciliats 4 fraccions
  02/05 · 01/07 · 02/09 · 04/11
 4. Impost sobre béns immobles
  urbans (IBI)

  no domiciliats del 02/05 al 02/07
  domiciliats 4 fraccions
  03/06 · 01/08 · 01/10 · 02/12
 5. Taxa per ocupació
  de via pública


  no domiciliats del 21/06 al 22/08
  domiciliats 01/07
 6. Impost sobre béns immobles
  rústics


  no domiciliats del 05/09 al 05/11
  domiciliats 04/11
 7. Impost sobre béns immobles
  rústics construits


  no domiciliats del 05/09 al 05/11
  domiciliats 04/11
 8. Taxa per gestió de residus
  comercials


  no domiciliats del 05/09 al 05/11
  domiciliats 04/11
 9. Impost sobre Activitats
  Econòmiques (IAE)


  no domiciliats del 19/09 al 19/11
  domiciliats 04/11

Informació | deixalleria, reciclatge i estris vells

Deixalleria
93 650 31 49

Horari de la deixalleria

Dilluns de 8.30 a 14 h; de dimarts a divendres de 8.30 a 18.30 sense interrupció; dissabtes de 9 a 14 h i diumenges de 10 a 14 h.

Per recollides domiciliàries cal trucar amb antelació a l’Ajuntament 93 650 02 11

La recollida de mobles i estris vells es fa els dimarts al matí

Per la recollida d'objectes voluminosos avisar a l'ajuntament telefònicament o a través de la pàgina web, apartat tràmits i gestions.

Informació | ensenyament públic

 1. Escola Bressol municipal
  El Petit Corb

  93 650 13 94
 2. Escola EL Cau de la Guineu


  93 688 11 21
 3. Escola El Corb


  93 650 55 11
 4. Escola Jaume Balmes


  93 650 17 04
 5. Escola Puig d'Agulles


  93 688 17 73
 6. Escola de música
  Lluís Soler i Ametller

  93 688 11 66
 7. Institut Corbera
  de Llobregat

  93 688 08 64
 8. Institut Can Margarit


  93 688 24 63

Informació | altres serveis

 1. Notaria
  Av.Catalunya, 82 bxs

  93 688 21 23
 2. Oficina de correus
  Pg.dels Arbres, 15

  93 688 14 09
 3. Parròquia
  Santa Maria

  93 650 13 51
 4. Parròquia
  Sant Antoni Abat

  93 650 15 54

Informació | serveis funeraris · tanatoris · cementiris

 1. Àltima Serveis
  Funeraris

  900 230 238

Informació | activitats més importants

Gener
Pessebre Vivent de Catalunya
Saló infantil · primera setmana de mes
Cavalcada de Reis · dia 5
Festa Major de St. Antoni Abat · dia 17
Pandemònium
Març
Setmana del comerç
Abril
Fira de St. Jordi · dia 23
Maig
Aplec de St. Ponç · 2on diumenge de mes
Juny
Trobada gegantera
Shopping night / Nit del comerç · dia 2
Flama del Canigó i
Revetlla de St. Joan · dia 23
Juliol
Festa de St. Cristòfol · 2on diumenge de mes
Festa Major de Sta. Magdalena · dia 22
Octubre
Setmana de la Gent Gran · dies 1 a 8
Fira del Bandoler - Capa Negra
Dinar de la gent gran · dia 7
Desembre
Pessebre Vivent de Catalunya
 1. Cervelló
  història · informació · planells
 2. Corbera de Llobregat
  història · informació · planells
 3. la Palma de Cervelló
  història · informació · planells
 4. Pallejà i Fontpineda
  història · informació · planells
 5. Vallirana
  història · informació · planells